Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

Herunder er det muligt at se en lang række relevante økonomiske nøgletal for Brasilien.

Område Enhed 2017 est. 2016 est. 2015 2014 2013
BNP (Real vækst årligt) 1 % 0.0 -3.8 -3.8 0.1 3.0
BNP 2 Mia. USD 1,556 1,534 1,772 2,350 2,393
Privat forbrug % af BNP N/A N/A N/A 62.6 61.6
Offentlig forbrug % af BNP N/A N/A N/A 19.5 19.0
Kreditvurdering, gennemsnit 4 Fitch index, AAA=Bedste N/A BB BB+ BBB BBB
OE Risiko Index (100 = højeste risiko) N/A N/A 46,1 38,6 38,7
Politisk stabilitet, risikovurdering 5
-2,5 Svag / Stærk +2,5  N/A N/A N/A -0,01 -0,28
Saldo på statens 1
finanser
% af BNP -1.5 -2.0 -3.3 -4.3 -3.0
Forbrugerpriser 1
(genst. årlig stigning) Regulatorisk risikovurdering
% 6.1 8.7 9.0 6.41 5.91
Befolkning  6 Mio. N/A 209,6 207,8 202,3 200,6
BNP pr. capita USD 7,495 7,447 8,670  11,921 12,260
Registreret arbejdsløshed 1 % 10.2 9.2 6.8 4.8 5.4
Udenlandsk direkte 3
investeringer (beholdning)
Mia. USD 60 55 75 97 69

Dansk Eksport 7
Dansk Import 7

(Dec-jan)

Mia. kr.

N/A
N/A 

4,711
N/A

 

4,973
2,633
5,477
3,471

7,384
3,398

Handelskreditvurdering 4 (7 = laveste risiko) 4 4 4 4

 5

1 Kilde: IMF

2 Kilde: Statista

3 Kilde: Deloitte Brazil

4 Kilde: Trading Economics    

5 Kilde: The Global Economy

6 Kilde: WorldOMeters

7 Kilde: Danmarks Statistik

Eksportrådet i Brasilien kan kontaktes på repræsentationerne mandag-torsdag, kl. 9.00-17.00 og fredag, kl. 09.00-14.00.

Ambassaden i Brasilia
Tel.: +55 61 3878 4500
Fax: +55 61 3878 4509
E-mail: bsbamb@um.dk

Generalkonsulatet i São Paulo
Tel. +55 (11) 2127 0750
Fax +55 (11) 3068 9867
E-mail: saogkl@um.dk