Spring til indhold

Erhvervsfremstød

Formålet med erhvervsfremstød og delegationsbesøg er at skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere og give de deltagende virksomheder større viden om lokale markeds- og forretningsvilkår.

""
VIGTIGT: Der ansøges digitalt via Virk.dk, se nederst på siden

 

FÆLLES ERHVERVSFREMSTØD

Eksportrådets program for fælles erhvervsfremstød skal fremme dansk eksport og den økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning.

Programmet giver mulighed for, at der ifm. et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller ifm. et delegationsbesøg i Danmark kan ydes et tilskud på op til 50 pct. af de godkendte tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre minimum 50 pct. af de tilskudsberettigede fælles projektomkostninger.

For nærmere information omkring programmet henvises til ”Retningslinjer for tilskud til gennemførelse af fælles erhvervsfremstød i udlandet og delegationsbesøg til Danmark”.

Bemærk, at Eksportrådet har foretaget en større revision af retningslinjerne for tilskud til fælles erhvervsfremstød. De nye retningslinjer, som har været forelagt Eksportrådets Bevillingsudvalg, trådte i kraft 1. januar 2017. Læs mere om ændringerne her.

Afrapportering og regnskabsaflæggelse for åbne projekter skal ske i overensstemmelse med de på tilsagnstidspunktet gældende retningslinjer.

DANIDA BUSINESS DELEGATIONS

Der vil blive gennemført et review af Danida Business Delegations i 2017. Instrumentet er sat i bero, indtil resultatet af reviewet foreligger. 

Afrapportering og regnskabsaflæggelse for åbne projekter skal ske i overensstemmelse med de på tilsagnstidspunktet gældende retningslinjer for Danida Business Delegations. Det skal bemærkes, at tilskudsmodtager skal indsende rapport og regnskab for projektet senest seks måneder efter det i tilskudsaftalen anførte sluttidspunkt.

 

ANSØGNINGSFRISTER

Det skal bemærkes, at Eksportrådet har foretaget en revision af ansøgningsskemaet for tilskud til fælles erhvervsfremstød. Det nye skema er tilgængeligt på Virk.dk. Læs mere om det nye skema her

Ansøgningsfristerne i 2018 er følgende (frist efterfulgt af periode for fremstød):

25. januar 2018:  Maj 2018 til og med april 2019
3. maj 2018:  September 2018 til og med august 2019
17. september 2018:  Januar 2019 til og med december 2019

Se planlagte fremstød i Eksportrådets arrangementskalender.

Der ansøges digitalt via Virk.dk. Afhængig af din virksomhedstype kan enten  NemID medarbejdersignatur  eller privat NemID anvendes.

Når ansøgningsformularen er udfyldt, signeret og indsendt, modtages en kvittering med kopi af ansøgning.