Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Brasilien

Gyldig: 26.09.2017Senest redigeret  06.09.2017

Rejsevejledningen for Brasilien er senest opdateret den 6. september 2017. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

De fleste danske rejsende har et problemfrit ophold i Brasilien. Dog bør rejsende generelt udvise forsigtighed, særlig på grund af risikoen for kriminalitet. Der er en lille risiko for terrorangreb i Brasilien, herunder mod turister og andre rejsende.

Brasilien oplever udbrud af zika-virus. Virussen kan udgøre en speciel risiko for gravide og kvinder, der planlægger at blive gravide. Læs mere hér om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide, og find yderligere information om zika-virus på Statens Seruminstituts hjemmeside.

Sikkerhed

Der er en lille risiko for terrorangreb i Brasilien, herunder mod turister og andre rejsende. Der er generelt risiko for tyverier og røverier i alle større byer. Man bør derfor til enhver tid være opmærksom på sine omgivelser og sine ejendele, især på steder hvor der er mange mennesker.

Ophold på strande og øde steder frarådes efter mørkets frembrud.

Generelt bør man alle steder være forsigtig med at færdes alene, når det er mørkt. Desuden bør man aldrig acceptere tilbud om kørelejlighed fra fremmede.

Der kan forekomme demonstrationer i de større brasilianske byer. Rejsende opfordres til at holde sig på afstand af demonstrationer samt følge de lokale myndigheders anvisninger.

Særlige geografiske risikoområder

Dele af Brasilien hærges undertiden af tunge regnskyl, som kan forårsage oversvømmelser og/eller jordskred. Rejsende, der befinder sig i disse områder bør nøje følge de stedlige myndigheders instrukser og anvisninger.

Kriminalitet

Antallet af tyverier, væbnede røverier, voldelige overfald og bilkapringer er stort, især i større byer som f.eks. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Recife, Vitória og på steder, hvor mange turister opholder sig. Undgå at færdes i fattige favela’er, som i visse tilfælde grænser op til turistområderne, f.eks. i Rio de Janeiro ved Copacabana og Ipanema.

Man bør ikke bære smykker og dyre værdigenstande, men efterlade disse sammen med vigtige dokumenter, flybilletter og lignende i en sikkerhedsboks. Vær kun i besiddelse af de penge og kreditkort, der er nødvendige for dagens tur.

Rejsende, som udsættes for røveri eller lignende, bør undgå øjenkontakt med gerningsmanden, der kan være påvirket af narkotika, og man bør ikke sætte sig til modværge. Brug af våben i forbindelse med berigelseskriminalitet er ikke ualmindeligt i Brasilien.

Seksuelle overgreb mod turister er sjældne, men kan finde sted mod både mænd og kvinder. Køb selv dine drikkevarer og hold dem altid inden for synsvidde pga. risikoen for anvendelse af "date rape" stoffer.

Der bør udvises forsigtighed i forbindelse med brug af hæveautomater. Hold øje med dit kreditkort på alle tidspunkter og brug ikke en hæveautomat, hvis du bemærker noget mistænkeligt i nærheden. Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater er ikke ualmindeligt.

Børneprostitution findes i Brasilien. Seksuel omgang med mindreårige straffes med lange fængselsdomme, som afsones under særdeles vanskelige forhold.

Handel med og smugling af narkotika er ulovligt og straffes hårdt. Man bør aldrig medtage andre personers bagage eller forsendelser ved ind- eller udrejse af Brasilien.

Transport

Lommetyverier og overfald forekommer i offentlige transportmidler, og man bør helt undgå kørsel med bybusser i Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador og Recife. Kørsel med offentlig transport bør generelt undgås om natten.

Det anbefales udelukkende at benytte autoriserede taxaer. Man bør aldrig tage imod uopfordrede tilbud om taxakørsel eller imod tilbud om kørelejlighed fra fremmede. Taxi chaufførens obligatoriske billedlegitimationskort bør være synligt.

Rejsende bør så vidt muligt undgå kørsel uden for de større byer efter mørkets frembrud. Der er stor risiko for trafikuheld bl.a. på grund af ringe vedligeholdelse af vejene. Trafiksikkerheden er generelt dårlig i Brasilien, hvilket også fodgængere bør være opmærksomme på.

I de større byer bør man på alle tidspunkter køre med låste døre og oprullede vinduer.

Særlige indrejseforhold

Udenrigsministeriet og de danske repræsentationer i Brasilien bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Brasilien, hvis Brasilien modsætter sig det. Personer af brasiliansk oprindelse, der agter at rejse til Brasilien, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de brasilianske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Det er påkrævet at bære legitimation på alle tidspunkter. En fotokopi af pas kan være tilstrækkeligt, men politiet kan kræve at se selve passet, som derfor bør være let tilgængeligt.

Rejsende skal sikre sig, at deres pas stemples ved såvel indrejse i som udrejse af Brasilien.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Brasilien er hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Brasilien opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI) eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Brasilien oplever udbrud af zika-virus. Virussen kan udgøre en speciel risiko for gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide. Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide, hér og mere information om zika-virus på Statens Seruminstituts hjemmeside.

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Brasilien, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app´en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app´en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Brasilien

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

 

Rejsevejledning