Spring til indhold

Gebyrer

Nedenfor kan du finde en oversigt over gebyrer for konsulære ydelser 2017.

Konsulære ydelser  Pris (DKK)  Pris (USD) Pris (BRL) 

Pas, rejsedokumenter for flygtninge og laissez-pas

955 145 470
Nødpas, EU-nødpas, ændring af pas etc. 955 145  470 

Nødpas, EU-nødpas, ændring af pas etc. (uden for normal åbningstid)

2150(1)  325 1055

Nødpas, EU-nødpas, ændring af pas etc. (i weekender og på lukkedage)

3075(2)  460

1510

Assistance til enkeltpersoner eller anden assistance

955(3) 145  470 

Attester, Consular inscription, NemID, momsrefundering

195 35  95 
Mindre oversættelser (uofficielle)

240(3)

37   120
Ansøgning om statsborgerskab 1200(5) 180 590 
Ekspeditionsgebyr for ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret indgivet inden det fyldte 22. år  195 35  120
Ekspeditionsgebyr for ansøgning om udstedelse af bevis for dansk indfødsret indgivet efter det fyldte 22. år 195 35  120

Ekspeditionsgebyr for erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret/dobbelt statsborgerskab

 

195 35 120
Andre ydelser       
Overførsel af sociale og offentlige ydelser  425 65 210 

Pengeoverførsler, forberedelse af besøg, andre udgifter for ambassaden eller konsulatet

955(3) 145  470 

Afholdelse af eksamen/prøvetagning på repræsentationer (pr. time)

955(3) 145  470 

Leje af repræsentationens udstyr til videokonferencer

955(3) 145  470 
Forsendelse/porto (sedex) i Brasilien 100 15  50 

Forsendelse/porto (sedex) til Danmark og andre lande

200 30 100
Forretningsmæssige tjenester (pr. time)  935(6) 140 460

Noter

  1. Hvis der udstedes mere end ét pas samme dag (uden for åbningstiden), bliver der opkrævet et gebyr på DKK 2.150 for det første pas og DKK 3.075 for det efterfølgende pas.
  2. Hvis der udstedes mere end ét pas samme dag (i weekender eller lukkedage), bliver der opkrævet et gebyr på DKK 3.075 for det første pas og DKK 3.075 for det efterfølgende pas. 
  3. Pris pr. time. Der betales som minimum for en hel time. Hver påbegyndt time takseres
  4. Ved anmodning om forskellige dokumenter eller hvis forskellige serviceydelser dokumenteres samlet grundet anmodning om tilbagebetaling af moms, opkræves der et gebyr på DKK 195.
  5. Der takseres ikke ved ansøgning om statsborgerskab for børn under 18 hvis forældrene – eller en af dem – blev født dansker eller efterfølgende har opnået statsborgerskab. 
  6. Forretningsmæssige tjenester er underlagt en individuel faktura. Venligst kontakt den kommercielle sektor på ambassaden i Brasília eller konsulatet i São Paulo for disse ydelser.  

Ambassaden i Brasília
 
For ydelser vedrørende pas på ambassaden i Brasília kan betalingen ske via kontantbetaling på ambassaden eller via elektronisk girokort. Kontakt ambassaden og oplys navn, CPF, og email for at få udstedt et elektronisk girokort. Kontaktoplysningerne sendes til ambassadens e-mail: bsbamb@um.dk.

Ambassaden færdiggør ydelsen, når betalingen er bekræftet.

Hvis der betales fra udlandet, kontakt venligst ambassaden for kontooplysninger. 

Generalkonsulatet i São Paulo

Ved ansøgning om dansk pas hos konsulatet i São Paulo, kan betalingen kun ske med kontanter eller check på konsulatet.

De øvrige honorære konsulater i Brasilien

På de danske honorære konsulater i Brasilien kan der udelukkende udstedes nødpas, pas for børn under 12 og få forlænget gyldigt pas. Betaling skal ske direkte til konsulatet.   

Venligst kontakt ambassaden eller et af de danske konsulater i tilfælde af tvivl eller nødsituationer.