Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Brasilien.

Senest opdateret 23.02.2021 17:55

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Brasilien for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Læs rejsevejledningen for Brasilien.

Information om konkrete restriktioner i Brasilien opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Brasilien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Brasilien. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Der er få indrejserestriktioner, og du kan som erhvervsrejsende frit indrejse i Brasilien - dog kun med fly.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark kan rejse ind i Brasilien - dog kun med fly.

Brasilien har indført forbud mod indrejse via havne og fysiske grænseovergange (med undtagelse af grænseovergangene mellem Brasilien og Paraguay) for ikke-brasilianske statsborgere.

Indrejseforbuddet gælder ikke for bl.a. rejsende i transit eller udlændinge med permanent bopæl i Brasilien.

Krav om fremvisning af dokumentation for negativ covid-19 test genindføres fra og med 30 december. PCR-testen må maksimalt være taget 72 timer før afrejse. Dette krav gælder også for brasilianere, som indrejser til Brasilien. Dokumentationen kan være på engelsk, portugisisk eller spansk. Børn under 12 år, der rejser ledsaget af voksne, er undtaget fra kravet om dokumentation for negativ covid-19 test.

Krav om underskrivning af sundhedserklæring (DSV) indføres fra og med 30 december. Her vil den rejsende skulle erklære sig indforstået med at følge diverse sundhedsforanstaltninger under sit ophold i Brasilien. Dette krav gælder også for brasilianere, som indrejser til Brasilien. Erklæringen skal udfyldes maksimalt 72 timer før afrejse. Erklæringen er tilgængelig på engelsk her.

Planlægger du at rejse til Brasilien, opfordres du til at kontakte den brasilianske ambassade i København for yderligere information om mulighed for indrejse, dokumentationskrav mv.

Læs mere om indrejseforbuddet på regeringens hjemmeside (kun portugisisk).

Karantæneregler

Brasilianske føderale sundhedsmyndigheder har hverken regler eller anbefalinger om karantæne eller hjemmeisolation for personer, der ankommer fra udlandet.

De enkelte delstater kan have selvstændige krav eller anbefalinger om karantæne og hjemmeisolation efter ankomst fra udlandet. Hverken São Paulo eller Rio de Janeiro har krav eller anbefalinger på området.

Interne rejserestriktioner

Alle unødvendige rejser internt i Brasilien frarådes.

Der er ikke indført rejserestriktioner på landsplan, men brasilianske delstater og kommuner kan indføre rejserestriktioner med kort varsel, hvilket kan vanskeliggøre rejse med bil eller bus mellem delstater.

Indenrigsfly afgår fortsat fra alle delstatshovedstæderne, dog i væsentlig mindre omfang.

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Brasilien. Transit er kun muligt med tilladelse fra brasilianske myndigheder og mod fremvisning af billet for den fortsatte rejse.

Såfremt du ønsker at krydse fysiske landegrænser til Brasilien med henblik på transit videre til Europa, kan ambassaden være dig behjælpelig med at indhente tilladelse fra brasilianske myndigheder til at krydse grænsen.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke indført generelt udgangsforbud i Brasilien, men udvalgte delstater kan have indført udgangsforbud. Generelt opfordres befolkningen til at holde afstand, anvende maske, blive hjemme og sørge for god håndhygiejne.

Forsamlingsforbud

Der er ikke indført generelt forsamlingsforbud i Brasilien, men udvalgte delstater kan have indført forsamlingsforbud. Det anbefales generelt at undgå større forsamlinger.

Mundbind

Det er obligatorisk at bære mundbind i Brasilien, når man forlader sit hjem, kører med offentligt transport, handler i supermarkeder mv.

Der kan udskrives bøder, såfremt påbuddet ikke overholdes. Bødens størrelse afhænger af hvilken delstat, du befinder dig i.

Nedlukning / Genåbning

Omfanget af nedlukning/genåbning er afhængig af hver enkelt delstat.

Generelt er forretninger, indkøbscentre, restauranter, caféer og barer genåbnet, dog med reducerede åbningstider og andre særlige sundhedsforanstaltninger. Udvalgte delstater, herunder São Paulo, skærper i øjeblikket restriktionerne for forretninger, restauranter mv.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab. 

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du skal undgå kontakt med andre mennesker, herunder lokale skadestuer, og sætte dig i telefonisk forbindelse med en læge eller brasilianske sundhedsmyndigheder gennem telefonnummeret 136.

Hver delstat har udpeget ét eller flere offentlige referencehospitaler, som modtager patienter med særlige alvorlige coronavirus/covid-19 symptomer. Du kan læse mere og finde en oversigt over referencehospitaler hos de brasilianske sundhedsmyndigheder (kun portugisisk).

Andre udvalgte offentlige og private hospitaler kan også modtage coronavirus/covid-19 patienter. Du bør undersøge, hvilke hospitaler i dit nærområde, der modtager coronavirus/covid-19 patienter f.eks. via din forsikring.

Desuden skal du være opmærksom på, at der et stigende pres på det brasilianske sundhedssystem i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder i praksis, at hospitaler nogle steder i landet ikke modtager nye patienter. Det betyder også, at du som rejsende i Brasilien selv med en privat sundhedsforsikring i hånden ikke kan regne med at få adgang til sundhedsydelser, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant. 

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Brasilianske myndigheder har genoptaget behandling af ansøgninger om forlængelse af visum/opholdstilladelse og genindført sanktioner ved overskridelse af udløbsdato for visum/opholdstilladelse.

Det er ulovligt at opholde sig som turist i Brasilien i mere end 90 dage. Såfremt rejsende opholder sig i Brasilien i mere end 90 dage uden at få forlænget sit visum (stempel i pas) kan brasilianske myndigheder udstede dagbøder. Grundet COVID-19 beregnes dagbøder tidligst fra 3. november 2020.

Udrejse af Brasilien

Mulighederne for udrejse af Brasilien er begrænsede.

Flere flyselskaber har midlertidigt suspenderet al flyvning fra Brasilien. Andre flyselskaber har indført begrænsninger i deres flyruter fra Brasilien til Europa.

Udvalgte europæiske lande, herunder Storbritannien, Italien, Nederlandene og Portugal har indført midlertidigt flyforbud fra Brasilien grundet den brasilianske COVID-19 mutation. Andre lande kan indføre tilsvarende flyforbud med kort varsel. 

Tyskland og Spanien har indført midlertidigt indrejseforbud for alle rejsende fra Brasilien. Indrejseforbuddet gælder også for danske rejsende. Det betyder, at danske rejsende i Brasilien ikke kan rejse i transit via Tyskland og Spanien til Danmark. Danske rejsende, som planlægger hjemrejse via Tyskland eller Spanien opfordres til at kontakte deres flyselskab. Andre lande kan indføre tilsvarende indrejseforbud med kort varsel.

Danske rejsende kan fortsat rejse til til Danmark fra Brasilien via transit i Frankrig og Schweiz. Vær opmærksom på, at der kan gælde andre regler for brasilianske statsborgere.

Frankrig og Schweiz har indført krav om bl.a. fremvisning af dokumentation for negativ COVID-19 test ved afgang fra Brasilien. For begge lande gælder, at COVID-19 testen skal være taget højst 72 timer inden afgang fra Brasilien. 

De interne transportmuligheder i Brasilien er begrænsede, hvilket kan vanskeliggøre hjemtransport over São Paulo og Rio de Janeiro.

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test.

Der er endvidere indført et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet. Læs mere her.

Du kan få et overblik over testmulighederne i større transitlufthavne her.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. 

Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

- Det brasilianske Sundhedsministerium informerer om officielle retningslinjer for at undgå smitte, lokalt beredskab, information om antallet af dødsfald og smittede fordelt på delstater (kun portugisisk).
- På app’en 'Coronavírus-SUS' kan du følge de officielle brasilianske retningslinjer og læse om, hvad du skal gøre, hvis du får symptomer. App’en kan hentes til enten ANDRIOD eller iOS (kun portugisisk).

Lokale myndigheders hotline:

- Brasilianske sundhedsmyndigheder: Ring 136

Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

- Globo (på portugisisk)
- Folha de São Paulo (på engelsk)

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden eller generalkonsulatet i Brasilien inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Brasilien eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app'en Rejseklar har vi samlet alt, hvad du skal vide om sikkerhed på din rejse

Hjælp til erhvervsrejsende

Hjælp til erhvervsrejsende
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.