Gå til indhold

Praktikophold

Praktikophold tilbydes både på ambassaden i Brasilia og på generalkonsulatet i São Paulo.  

Praktikophold på Ambassaden i Brasília

Danmarks Ambassade i Brasília tilbyder hvert halve år to praktikpladser. Et praktikophold på ambassaden giver dig mulighed for at få et indgående kendskab til samfundsforholdene i Sydamerikas største økonomi og være med til at fremme danske interesser såvel politisk som kommercielt. Ambassaden dækker og Guyana og Surinam. 

Praktikindhold:
Som praktikant vil du komme til at beskæftige dig med enten brasiliansk inden- og udenrigspolitik eller økonomi, handel og eksportfremme, men også blive involveret i andre af ambassadens meget varierede opgaver. Praktikopholdet kan tilrettelægges således, at der vil kunne sikres meritoverførsel, hvis dit studiested tillader det.

De konkrete arbejdsopgaver kan bl.a. være research og informationssøgning, udarbejdelse af udkast til indberetninger og baggrundspapirer, besvarelse af borgerhenvendelser, deltagelse i møder og konferencer, planlægning og gennemførelse af delegationsbesøg fra Danmark og kulturelle arrangementer samt inddragelse i borgerserviceopgaver og ambassadens kommunikation udadtil, herunder ambassadens hjemmeside, Facebook og LinkedIn.

Kvalifikationer:
• Dansk statsborgerskab eller længerevarende fast tilknytning til Danmark.
• Indskrevet på en dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, gerne samfundsvidenskabelig eller en uddannelse med fokus på Latinamerika.
• Flair for skriftlig formidling på dansk og engelsk.
• Solide sprogkundskaber i portugisisk, engelsk og evt. spansk.
• IT på brugerniveau.
• Initiativrig, udadvendt og fleksibel med lyst til at arbejde i et internationalt miljø.

Praktikperiode:
6 måneder (enten fra 1. august – 31. januar eller fra 1. februar – 31. juli). Ugentlig arbejdstid: 37 timer.

Vilkår:
Praktikken er ulønnet, men der stilles møbleret bolig til rådighed på ambassadens grund. Det er ligeledes muligt under opholdet at modtage SU efter gældende SU-regler.

Ansøgningsfrist:
• Perioden 1. februar til 31. juli: Ansøgningsfrist 31. oktober året før. 
• Perioden 1. august til 31. januar: Ansøgningsfrist 30. april samme år.

Du bedes sende en kortfattet ansøgning på dansk vedlagt CV på engelsk samt relevante eksamenspapirer og anbefalinger. Ansøgningen med tilhørende dokumentation mærkes ”praktikantansøgning” og bedes så vidt muligt indscannet i ét PDF dokument. Ansøgningen sendes pr. e-mail til: [email protected]

Eventuelt interview vil foregå via Skype.

 

Praktikophold på det Danske Generalkonsulat i São Paulo

Generalkonsulatet i São Paulo tilbyder praktikophold af et halvt års varighed for perioderne 1. februar til 31. juli og 1. august til 31. januar. Vores praktikanter er studerende med fremragende mundtlige og skriftlige kommunikationsevner (dansk, portugisisk og engelsk), gode analytiske færdigheder og erfaring med at indsamle og præsentere komplekse oplysninger på en klar og tilgængelig måde.

Du skal have en relevant akademisk baggrund og være tilmeldt en dansk videregående uddannelsesinstitution. Som praktikant vil du indgå i teamet af kommercielle rådgivere på generalkonsulatet, og du vil derfor primært komme til at arbejde med opgaver relateret til eksportfremme på vegne af danske virksomheder i Brasilien. 

Praktikanten modtager DKK 4.000 pr. måned som refusion af dokumenterede boligudgifter i forbindelse med praktikken.

Praktikforløbet:
Generalkonsulatet arbejder med eksportfremme inden for områder, hvor danske styrkepositioner står stærkt, og hvor Danmark har know-how, løsninger, teknologier og produkter, der matcher brasilianske behov. Vi fokuserer på områder som landbrug & fødevarer, energi & bæredygtighed, sundhed samt IT & digitalisering. Praktikanten kommer til at indgå i det kommercielle team og vil assistere de kommercielle rådgivere i løsningen af opgaver, der fremmer danske produkter og løsninger i Brasilien. Desuden bliver praktikanten involveret i udarbejdelsen af analyser, rapporter mv. samt kommer til at indgå i generalkonsulatets event team og bistår her ved planlægningen og gennemførelsen af kommercielle og andre events i São Paulo.

Som praktikant vil din hovedportefølje således bestå af opgaver som:
Desk research, markedsundersøgelser mv.
Udarbejdelse af artikler og rapporter
Kommunikationsopgaver af både intern og ekstern karakter
Assistance med workshops, konferencer, arrangementer, delegationer og forretningsbesøg
Assistance med administrative opgaver, borgerserviceopgaver og øvrige borgerhenvendelser
 
Ansøgning: 
Send en kort skriftlig ansøgning på dansk med CV og referencer i samme PDF til [email protected] med referencen 'Internship' i emnelinjen. For yderligere information, kontakt Nikolaj Fredsted ([email protected]).
 
Ansøgningsfrist:
• Perioden 1. februar til 31. juli: Ansøgningsfrist 31. oktober året før.
• Perioden 1. august til 31. januar: Ansøgningsfrist 1. april samme år.