Gå til indhold

Coronavirus/COVID-19 Brasilien

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Brasilien.

Senest opdateret: 3. november 2022.

Rejserestriktioner

Nye regler, lempelser eller udvidelser af eksisterende regler kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret og altid følge brasilianske myndigheders anvisninger. 

Planlægger du at rejse til Brasilien, opfordres du til at kontakte den brasilianske ambassade i København eller den nærmeste brasilianske ambassade for yderligere information om indrejse, dokumentationskrav mv.

Indrejserestriktioner

Brasilianere og udlændinge over 12 år skal fremvise:

-      dokumentation for at være fuldt vaccineret. Fuldt vaccineret betyder i Brasilien, at man som rejsende har modtaget minimum 2 vaccinedoser, modtaget senest 14 dage før afrejse til Brasilien.

Eller

-      bevis for udførelsen af Covid-19 antigentest eller RT-PCR, med negativ eller ikke-påvist resultat, taget højst 24 timer før boarding.

Dokumentationen for vaccination eller test skal fremvises inden boarding til flyselskabet, eller personen, som er ansvarlig for flyvningen. Hvis indrejse foretages via en landovergang (bus, tog), skal dokumenterne fremvises ved landovergangen, eller til de ansvarlige for transporttjenesten.

Regler gældende for børn:

-      Børn under 12 år er fritaget for at fremvise dokumentation for modtaget vaccine eller negativ/ikke-påvist test

-      For børn over 12 år gælder de generelle regler (krav om vaccine- eller negativ/ikke-påvist test bevis)

Vær altid opmærksom på, at det fortsat kan være specielle krav hos flyselskaberne og i transitlande. Vi anbefaler derfor at man kontakter flyselskabet inden afrejse.

Det vil i sidste ende altid være det brasilianske Føderale Politi, som bestemmer hvorvidt indrejse tillades.

Oplysninger om vaccinations dokumentation:

-      Vaccinationsbevis skal kunne fremvises i udskrevet eller digital version (vaccinationsbevis i form af QR-koder accepteres ikke)

-      Vaccinationsbevis skal indeholde den rejsendes fulde navn, som det fremgår af den rejsendes pas.

-      Vaccinationsbevis skal indeholde navnet på den officielle instans, som har udstedt beviset, vaccineproducenten, datoer for vaccinerne og vaccinernes batch nummer.

-      Vaccinen er gyldig hvis; vaccinen er godkendt af ANVISA, Verdenssundhedsorganisationen (WHO), eller myndighederne i det land, hvor den rejsende blev vaccineret.

-      Anvendelsen af enkeltdosis eller den sidste dosis i den primære vaccinationsplan skal være sket mindst 14 dage før afrejsedatoen

-      Dokumenter udstedt i udlandet skal fremvises på portugisisk, spansk eller engelsk


Interne rejserestriktioner
Der er ikke indført rejserestriktioner på landsplan, men brasilianske delstater og kommuner kan indføre rejserestriktioner med kort varsel, hvilket kan vanskeliggøre rejse med bil eller bus mellem delstater.

Indenrigsfly afgår fortsat fra alle delstatshovedstæderne, dog i væsentlig mindre omfang.

Accepterede masketyper
Brasilianske lufthavne tillader kun brug af engangsbundbind/kirurgiske masker og stofmundbind, såfremt de har mere end ét lag og slutter helt tæt til ansigtet. Brug af ansigtsvisir er kun tilladt, hvis den rejsende samtidig anvender mundbind.
Det er ikke tilladt at anvende fx. tørklæder, mundbind af plastik eller masker med ventil  – selv masker som N95 og PFF2. Information fra de brasilianske myndigheder findes her (kun portugisisk). 

Rejseråd til erhvervsrejser

Læs Udenrigsministeriets rejseråd til erhvervsrejser

Læs om rejseregler og lokale restriktioner nedenfor. 

 

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Der er få indrejserestriktioner, og du kan som erhvervsrejsende frit indrejse i Brasilien - dog kun med fly.

Lokale regler

Nye regler kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret og altid følge lokale myndigheders anvisninger. Kontakt nærmeste brasilianske ambassade, myndighed eller den brasilianske ambassade i København ved spørgsmål omkring lokale regler i Brasilien.

Udgangsforbud

Der er ikke indført generelt udgangsforbud i Brasilien og der er på nuværende tidspunkt heller ikke indført udgangsforbud på statsniveau. Generelt opfordres befolkningen til at holde afstand, anvende maske, blive hjemme og sørge for god håndhygiejne.

Forsamlingsforbud

Det anbefales generelt at undgå større forsamlinger. Der er dog ikke indført generelt forsamlingsforbud i Brasilien, men dette kan også indføres med kort varsel. Sæt dig derfor gerne ind i både lokale- og statsregler inden du rejser mellem brasilianske stater. 

Krav om vaccinationsbevis*
Nogle stater har indført krav om dokumentation af vaccination og andre kan gøre det med kort varsel. Det anbefales derfor altid at medbringe vaccinationsbeviser når man rejser på tværs af stater, skal på dagsture eller besøge populære turistmål. For eksempel har både Christo Redentor og Sukkertoppen i Rio de Janerio indført krav om vaccinationsbevis.

*Vaccinationsbeviser er gyldige i Brasilien, hvis man har taget 2 eller flere vaccinedoser. 

*Vaccinationspas er ikke godkendt i Brasilien.

Hvis du bliver syg

Ved et alvorlig Covid-19 forløb opsøg da lægehjælp eller ring til brasilianske sundhedsmyndigheder på telefonnummer 136.

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, skal du selvisolere og følge de lokale myndigheders anvisninger samt hurtigst muligt tage kontakt til din rejseforsikring.

Hvis du tester positiv for corona i Brasilien er isolationsanbefalingerne i tilfælde af mild eller moderat Covid-19 følgende:

Isolation i 7 dage*. Hvis man på 7. dagen af sin isolation ikke udviser nogle symptomer, kan man bryde isolationen uden at få foretaget en test. Har man fortsat feber eller symptomer på 7. dagen, anbefales det at få foretaget endnu en covid-19 test (antigen eller PCR):

 • Hvis resultatet er negativt, kan man 24 timer efter man har modtaget testresultatet bryde isolationen, hvis man fortsat ingen feber eller symptomer har (uden brugen af febernedsættende medicin).

 • Hvis resultatet er positivt, skal isolationen forlænges til 10 dage og kun brydes når man ikke længere har symptomer også selvom de 10 dage er gået.


Undtagelser:

 • Hvis man på 5. dagen af sin isolation ikke har haft symptomer eller feber i løbet af de sidste 24 timer (uden brugen af febernedsættende medicin) kan man tage en covid-19 test (antigen eller PCR):
   
  • Hvis testresultatet er negativt, kan man bryde isolationen.

  • Hvis testresultatet er positivt på 5. dagen af isolationen, forlænges isolationen til mindst 10 dage.
 • Hvis man efter 10 dage i isolation ikke har symptomer eller feber (uden at have gjort brug af febernedsættende medicin de sidste 24 timer), kan man bryde isolationen uden at tage en covid-19 test. Har man stadig symptomer eller feber på 10. dagen, anbefales det at forlænge isolationen og få foretaget en test når man har været symptomfri i 24 timer.

Det brasilianske Sundhedsministerium understreger at personer, der er symptomfrie og testet negative, og som følge heraf har brudt isolationen før de 10 dage jf. ovenstående, forsat bør følge de generelle råd:

 • Undgå større menneskemængder
 • Undgå kontakt med udsatte mennesker
 • Brug mundbind
 • Sprit af og vask hænder ofte
 • Hold afstand til andre mennesker

* Gældende fra dagen, hvor man for første gang oplever symptomer.

Hvis symptomerne bliver værre eller du får det dårligere i isolationsperioden, kontakt da brasilianske sundhedsmyndigheder på telefon 136.

Ovenstående anbefalinger er udstedt af Sundhedsministeriet i Brasilien d. 10/01/2022. For mere info se her (kun portugisisk).

Vi gør opmærksom på at anbefalingerne kan ændres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret og altid følge lokale myndigheders anvisninger. Kontakt den brasilianske ambassade i København eller den nærmeste brasilianske ambassade for yderligere information og svar på spørgsmål.

 

Gode råd:

Hvis du skulle teste positiv for COVID-19 bør du følge ovenstående isolationsregler. Gode råd at følge i forbindelse med COVID-19 sygdom i Brasilien er:

 • Kontakt hurtigst muligt din rejseforsikring. 

 • Undgå kontakt med andre mennesker, herunder lokale skadestuer, og sæt dig i telefonisk forbindelse med en læge eller brasilianske sundhedsmyndigheder gennem telefonnummeret 136, hvis du oplever et alvorligt sygdomsforløb.

 • Samarbejd med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant. 

 • De fleste offentlige og private hospitaler modtager coronavirus/covid-19 patienter. Du bør undersøge, hvilke hospitaler i dit nærområde, der modtager coronavirus/covid-19 patienter f.eks. via din forsikring i tilfælde af, at dit sygdomsforløb bliver alvorligt.

Desuden skal du være opmærksom på, at der et stigende pres på det brasilianske sundhedssystem i takt med, at antallet af smittede stiger. Det kan i praksis betyde, at hospitaler nogle steder i landet ikke modtager nye patienter. Det kan også betyde, at du som rejsende i Brasilien selv med en privat sundhedsforsikring i hånden ikke kan regne med at få adgang til sundhedsydelser, hvis det skulle blive nødvendigt.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de regler, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 ([email protected] / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

 

Visum og opholdstilladelse

Du kan læse mere om andre landes pas- og visumregler her. 

Husk på at det jf. afsnittet om rejserestriktioner er et krav, at man er færdigvaccineret for at kunne rejse ind i Brasilien.

Brasilianske myndigheder har genoptaget behandling af ansøgninger om forlængelse af visum/opholdstilladelse og genindført sanktioner ved overskridelse af udløbsdato for visum/opholdstilladelse.

Det er ulovligt at opholde sig som turist i Brasilien i mere end 90 dage. Såfremt rejsende opholder sig i Brasilien i mere end 90 dage, de brasilianske myndigheder udstede dagbøder.

Udrejse af Brasilien

At flyselskaber med meget kort varsel kan suspendere al flyvning til/fra Brasilien, eller indføre begrænsninger i deres flyrouter fra Brasilien til Europa. Flere europæiske lande har tidligere under COVID-19 pandemien indført flyforbud til/fra Brasilien og kan gøre det igen med kort varsel.

Der har også tidligere været indrejseforbud for alle rejsende fra Brasilien til udvalgte europæiske lande, hvilket også kan genindføres med kort varsel. Vær også opmærksom på, at der kan gælde forskellige rejseregler for brasilianske og europæiske statsborgere.

Vær desuden opmærksom på, at mange indenrigsfly er aflyst, eller ændret, hvilket kan komplicere både rundrejse og hjemrejse.

Du bør derfor altid holde dig opdateret på udmeldinger fra dit flyselskab. Tjek jævnligt e-mails (også spam-filteret) eller andre måder, hvorpå dit flyselskab kan kontakte dig mht. ændringer/aflysninger af fly.

Transitlandenes krav til fremvisning af negativ COVID-19 test eller andre dokumenter kan også ændres med kort varsel. Derfor opfordres danske rejsende til at konsultere deres flyselskab om de aktuelle krav til fremvisning af negativ test og anden obligatorisk dokumentation. 

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

Det brasilianske Sundhedsministerium informerer om officielle retningslinjer for at undgå smitte, lokalt beredskab, information om antallet af dødsfald og smittede fordelt på delstater (kun portugisisk).
- På app’en 'Coronavírus-SUS' kan du følge de officielle brasilianske retningslinjer og læse om, hvad du skal gøre, hvis du får symptomer. App’en kan hentes til enten ANDRIOD eller iOS (kun portugisisk).

Lokale myndigheders hotline:

- Brasilianske sundhedsmyndigheder: Ring 136

Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

Globo (på portugisisk)
Folha de São Paulo (på engelsk)

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på coronasmitte.dk. 

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Brasilien.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden eller generalkonsulatet i Brasilien inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 ([email protected] eller +45 3392 1112). 

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Brasilien eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

 

hent app'en rejseklar

I app'en Rejseklar har vi samlet alt, hvad du skal vide om sikkerhed på din rejse

Hjælp til erhvervsrejsende

Læs mere om hjælp til erhvervsrejsende
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.