Gå til indhold

Økonomiske nøgletal

Herunder er det muligt at se en lang række relevante økonomiske nøgletal for Brasilien.
Område Enhed 2018 2017 2016 2015 2014
BNP (Real vækst årligt) 1 % 2.3 1 -3.5 -3.5 0.5
BNP 2 Mia. USD 2,138 2,054 1,743 1,794 2,455q
Privat forbrug % af BNP N/A N/A N/A 62.6 61.6
Offentlig forbrug % af BNP N/A N/A N/A 19.5 19.0
Kreditvurdering, gennemsnit 4 Fitch index, AAA=Bedste BB- BB+ BB+ BBB BBB+
Politisk stabilitet, risikovurdering 5
-2,5 Svag / Stærk +2,5  N/A N/A -0.45 -0.33 -0.07
Saldo på statens 1
finanser
% af BNP -1.7 -1.5 -1.3 -3.3 -4.2
Forbrugerpriser 1
(genst. årlig stigning) Regulatorisk risikovurdering
% 3.5 3.4 8.7 9.0 6.3
Befolkning  6 Mio. 210,8 209,6 207,8 202,3 200,6
BNP pr. capita USD 10,224 9,894 8,699 8,801 12,110
Registreret arbejdsløshed 1 % 11.6 12.8 11.3 8.3 6.8
Udenlandsk direkte 3
investeringer (beholdning)
Mia. USD 75 75 78.2 75 97

Dansk Eksport 7
Dansk Import 7

(Dec-jan)

Mia. kr.

N/A
N/A 

4,364
2,443 

 

3,790
2,001 
4,967
2,547

5,476
3,470

Handelskreditvurdering 4 (7 = laveste risiko) 4 4 4 4

 5

1 Kilde: IMF

2 Kilde: Statista

3 Kilde: Deloitte Brazil

4 Kilde: Trading Economics    

5 Kilde: The Global Economy

6 Kilde: WorldOMeters

7 Kilde: Danmarks Statistik

The Trade Council i Brasilien kan kontaktes på repræsentationerne mandag-torsdag, kl. 9.00-17.00 og fredag, kl. 09.00-14.00.

Ambassaden i Brasilia
Tel.: +55 61 3878 4500
Fax: +55 61 3878 4509
E-mail: [email protected]

Generalkonsulatet i São Paulo
Tel. +55 (11) 2127 0750
Fax +55 (11) 3068 9867
E-mail: [email protected]