Gå til indhold

Invest in Denmark

Invest in Denmark skaber og bevarer arbejdspladser i Danmark. Som Danmarks nationale organisation for tiltrækning af udenlandske investeringer og virksomheder, er Invest in Denmark forankret i Udenrigsministeriet som en del af Eksportrådet. Via medarbejdere i Danmark og internationalt har Invest in Denmark i år 2015 skabt og bevaret 1700 arbejdspladser i Danmark, til gavn for både væksten og kompetenceniveauet i Danmark.

Medarbejdere tæt på virksomhederne verden over

Invest in Denmark har specialiserede medarbejdere på udvalgte ambassader, innovationscentre og generalkonsulater i Europa, Asien og Nordamerika. Investeringsfremmemedarbejderne ude i verden opsøger potentielle udenlandske investorer med henblik på at identificere konkrete projekter.

Regionalt setup skaber investeringer i hele Danmark

For at styrke markedsføringen af hele Danmark har Invest in Denmark indgået et tæt og formaliseret samarbejde med danske regioner om tiltrækning af udenlandske investeringer.

Samarbejdet med de tre vestdanske regioner - Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland - er forankret i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI). Under FVI er ansat ni regionale projektledere, som er placeret i syv forskellige vestdanske udviklingsmiljøer.

I et tilsvarende samarbejde med Region Sjælland og Copenhagen Capacity er der ansat en dedikeret projektleder på Sjælland.

Danske kompetenceklynger tiltrækker udenlandske investeringer

Invest in Denmark udfører en målrettet salgsindsats over for udenlandske virksomheder ved markedsføring af danske spidskompetencer inden for udvalgte klynger, som du kan læse mere om på Invest in Denmarks hjemmeside (al information er på engelsk).

Invest in Denmarks gratis ydelser

Invest in Denmark tilbyder potentielle udenlandske investorer gratis information og analyser, etablering af kontakt til potentielle partnere, relevante offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, arrangering af besøgsprogrammer og praktisk assistance i forbindelse med etablering i Danmark. Arbejdet med udenlandske investorer foregår i fuld fortrolighed, med mindre andet er aftalt. Du kan læse om konkrete investeringsprojekter og se udvalgte video cases på Invest in Denmark's hjemmeside.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Invest in Denmark pr. e-mail eller telefon +45 33 92 11 16 for yderligere information om Danmark som investeringsland og de danske kernekompetencer.

Kontakt

Invest in Denmark
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Telefon: +45 3392 1116
[email protected]
www.investindk.com