Gå til indhold

Landefakta

Generel information om Brasilien.

Geografi

Hovedstad: Brasília med ca. 2,9 mio. indbyggere (2022) - Source: IBGE

Største by: São Paulo med ca. 11.45 mio. indbyggere (2022) - Source: IBGE 

Befolkning: 207,75 mio. (2022) - Source: IBGE 

Areal: Brasiliens landeareal strækker sig på 8.515.000 km2, og er dermed verdens femtestørste land. Forskellen mellem Brasilien og Danmarks areal er stor, da det danske landareal dækker ca. 43.000 km2, hvilket svarer til staten Rio de Janeiros størrelse. Brasilien udgør et stort landeområde langs den sydamerikanske østkyst og en betydelig del af kontinentets areal. Territoriet er 4.395 km fra nord til syd og 4.319 km fra øst til vest.

Den sydlige del af landet grænser op mod Uruguay, Argentina og Paraguay mod sydvest; Bolivia og Peru mod vest; Colombia mod nordvest; yderligere, Venezuela, Guyana, Surinam og det franske oversøiske departement Guyana mod nord. Brasilien grænser således op til alle lande i Sydamerika med undtagelse af Ecuador og Chile.

Den største del af befolkningen bor i den sydlige centrale del, som blandt andet omfatter de industrielle byer São Paulo, Rio de Janeiro og Belo Horizonte.

Sprog: Det officielle sprog i Brasilien er portugisisk, derudover tales der også 154 andre sprog, der betegnes som oprindelige sprog. Derudover findes der også mindre lokalområder i den sydlige del af landet, hvor der tales tysk og italiensk. 

Religion: Den mest udbredte religion i Brasilien er den romersk-katolske trosretning. Den praktiseres af ca. 62,3 pct. af befolkningen; dernæst tilhører ca. 22 pct. af brasilianerne den evangeliske kirke; 2 pct. betegner dem selv som spiritister; umbanda og candomblé (religioner der har sine rødder i afrikanske religioner) udgøre ca. 0,3 pct.; ca. 8 pct. praktiserer ingen religion; yderligere, praktiserer ca. 2,7 pct. af brasilianerne andre religioner.

Klima: 90 pct. af landet ligger inden for den tropiske zone. Klimaet varierer betydeligt fra det mest tropiske nord til de mere tempererede zoner i syd.

Tidszone: GMT/UTC minus 3 timer i øst, nordøst, syd og sydøst, GMT/UTC minus 4 timer i vest og GMT/UTC minus 5 timer i det yderste vest. Sommertid justering: + 1 time. São Paulo og Rio de Janeiro er minus 5 timer, +/- 1 time i forhold til dansk tid (det kommer an på om det sommertid eller vintertid).

Økonomi

Valuta: Brasiliansk real (BRL)

Kurs: BRL 100 svarer til ca. DKK 133,9 (Marts 2023)

Vækst i BNP: 1,41 pct. (2019), -4,06 pct. (2020), 4.62 pct. (2021)

Arbejdsstyrke: 96,5 millioner. (Juni 2022)

BNI pr. capita: USD 9,572 (Oktober 2022)

Inflation: 5.60 pct. (Marts 2023)

Politik

Præsident: Luiz Inácio Lula da Silva (alment kendt som Lula) er Brasiliens nuværende 39. præsident. I oktober 2022 vandt Lula med 50,9 pct. af stemmerne mod den daværende præsident Jair Bolsonaro, som var præsident fra 2019-2022.

Parti: Lula repræsenterer det venstreorienteret politiske parti, Arbejderpartiet (O Partido dos Trabalhadores, PT), som han også er medstifter af.

Source: Agência Brasil

Det politiske system: Brasilien er en demokratisk føderal republik. Landet består af 26 delstater samt hovedstaden Brasília, som er et føderalt distrikt. Alle 27 enheder har en betydelig grad af autonomi. Parlamentet består af to kamre: Deputeretkammeret med 513 medlemmer og Senatet med 81 medlemmer. Valgperioderne er henholdsvis 4 år med undtagelser af senatorer, som bliver valgt ind for en 8-årig periode. Præsidenten tiltræder embedet i en 4-årig valgperiode, og personen kan kun varetage embedet to valgperioder i træk. 

Næste valg er planlagt til at blive afholdt d. 4 oktober 2026.Det konservative PL (Det liberale parti) er det mest repræsenteret parti både i deputeretkammeret (99 ud af 513 deputerede) og i senatet (12 ud af 81 senatorer). Brasiliens kongres er en af de mest partirige i verden. Efter valget er 23 partier repræsenteret i kongressen og 15 partier i senatet.

Brasilien og Danmarks diplomatiske forbindelser: De første officielle diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Brasilien blev stiftet d. 26 april 1828 lige inden Brasiliens Selvstændighed i 1829. I 1922 blev et dansk kulturkontor åbnet i Rio de Janeiro, og den første brasilianske diplomatiske gesandtjeneste åbnede i Danmark i 1828. I 1960 blev Brasiliens hovedstad, Brasília, opført. Efterfølgende grundlagde Danmark den nuværende ambassade i byen, som blev færdigbygget i 1974.


Kultur og samfund

Historie: Fortællingen om Brasilien begynder allerede med de første oprindelige folks ankomst til kontinentet. Det skete for tusindvis af år siden, hvor befolkningsgrupper ankom gradvist til Nord, Mellem- og Sydamerika. Det er dog portugiseren Pedro Álvares Cabral, som anses for at være den første europæer, der ankom til Brasilien i år 1500. Han var på vej til Indien, men endte med at lægge til ved Brasiliens kyst, i området, der i dag er kendt som havnebyen Porto Seguro.

Fra det 16. til 19. århundrede var Brasilien en portugisisk koloni. Den 7. september 1822 erklærede den portugisiske kronprins Pedro, der var Brasiliens regent, landet for uafhængigt, og blev efterfølgende efter udråbt til kejser som Pedro 1. Den 15. november 1889 blev Brasilien en republik, efter kejserdømmet mistede sin politiske opbakning, og overgav sig efter et militærkup samme år. Den 1. april 1964 væltede det brasilianske militær den demokratisk valgte Præsident João Goulart og etablerede et diktatur, som sad på magten indtil 1985. I 1988 fik Brasilien den nuværende forfatning, som er den syvende siden landets selvstændighed.

Kultur: Kulturen i Brasilien er mangfoldig og afspejler den etniske og kulturelle blanding af: Oprindelige befolkningsgrupper, portugisiske - og afrikanske efterkommere. Yderligere findes der mindre befolkningsgrupper, der har japanske, tyske og italienske rødder.  Portugals langvarige kolonisering af Brasilien har betydet, at mange brasilianske kulturtraditioner har rødder i den portugisiske. Denne arv omfatter blandt andet det officielle sprog, den mest udbredte religion (katolicismen) og den koloniale arkitektur.

De afrikanske efterkommere og oprindelige befolkning har også haft en stor indflydelse på den nuværende brasilianske kultur - særligt inden for kulturområderne som gastronomi, musik, dans og religion. 
Fra slutningen af det 19. århundrede begyndte især italienske, tyske, spanske, arabiske og japanske migranter at bosætte sig i Brasilien.

Disse kulturer har også været med til at forme den moderne brasilianske kultur. Den kulturelle smeltedigel danner også baggrund for Brasiliens verdensberømte festlige traditioner, heriblandt det brasilianske karneval, som foregår i februar og ”Bumba Meu Boi”. Derudover, er den brasilianske kultur kendt for sin varme og åbenhed, hvilket gør Brasilien til et meget populært rejsemål for turister over hele verden.

Den økonomiske situation

Generelt: Brasilien er verdens tolvte største økonomi, og landet oplevede gennem 00’erne en periode med kraftig økonomisk vækst, stigende lønninger og faldende arbejdsløshed. Væksten medvirkede til at mere end tredive millioner mennesker blev en del af den sociale middelklasse; selvom indkomstforskellene er blevet reduceret, er der forsat stor forskel på rig og fattig i Brasilien.

Med den voksende middelklasse, steg købekraften, og dette resulterede i et stort hjemmemarked, der siden hen har været bærende for den brasilianske økonomi. Den globale finanskrise fra 2007 og 2008 ramte også Brasilien – heldigvis formåede Brasiliens robuste økonomi at overvinde krisen. I 2010’erne har Brasiliens økonomi imidlertid været kendetegnet ved lavere vækst, stigende inflation og politisk urolighed.

Under og efter COVID-19 pandemien: COVID-19-pandemien efterlod Brasilien med et af de højeste dødstal på verdensplan, og har haft økonomiske omkostninger for nationen. I 2022 voksede BNP’en med 2,9 pct., hvilket i høj grad skyldtes de brasilianske husholdningers forbrug, der steg med 4,3 pct. i løbet af året. Opsvinget på arbejdsmarkedet fortsatte, idet arbejdsløsheden faldt til 7,9 pct. i december 2022 - det laveste niveau siden 2015 – hvilket skyldtes bedre arbejdsvilkår for kvinder, unge og afro-brasilianere. Brasiliens arbejdsløshedsprocent steg til 8,4 pct. i januar 2023.

Inflationen har været en vedvarende udfordring for Brasilien; den var på sit højeste i april 2022, da den steg til 12,1 pct. I 2023 forventes BNP-væksten at falde til 0,8 pct. som følge af en stramning inden for finanspolitik. 

Produktion og Eksport: Brasiliansk eksport er primært baseret på landbrug og minedrift. Brasilianske eksportvarer inkluderer sukkerrør, sojabønner, kaffe, kakao, tobak og frugt. I minesektoren er Brasilien særlig kendt for udvinding af jernmalm, kobber og guld. I 2021 var de mest eksporterede produkter jernmalm (46,2 mia. dollars), sojabønner (39 milliarder dollars), råolie (30,7 milliarder dollars), råsukker (10 milliarder dollars) og fjerkrækød (7,66 milliarder dollars).

Danske eksport til Brasilien: Danmark eksporterer mange forskellige produkter til Brasilien. Det var Danmarks 25. største eksportmarked i 2021 med en samlet indtægt på 13,9 milliarder kr., der svarer til 0,9% af Danmarks samlede eksportindtægter. Vareeksporten til Brasilien steg i 2022 med 28,6% i forhold året før. Den mest eksporterede danske vare var medicinske og farmaceutiske produkter i 2022, som udgjorde 43 % af den samlede eksport til Brasilien, derefter organiske kemikalier 12,1 % samt maskiner og tilbehør til industrien 10,76 %. 

Dansk import fra Brasilien: I 2022 udgjorde den samlet vareimport fra Brasilien 3,6 milliarder kr., hvilket er en stigning på 79,7% sammenlignet med 2021. Det mest importerede produkt var foderstoffer. I de første to måneder af 2023 beløb den danske vareimport fra Brasilien sig til 484,9 millioner kr., som er en stigning på 71,0 %, hvis man sammenligner med samme periode fra 2022.