Gå til indhold

Grønt initiativ

De danske repræsentationer rundt om i verden deltager i et samlet "Green Mission Initiative". Du kan her læse mere om, hvad det har betydet for ambassaden i Brasilia.

Den danske ambassade i Brasilia forsøger konstant at reducere sit energiforbrug og mindske indvirkning på miljøet.

Ambassaden deltager i "Green Mission Initiative" sammen med mange andre danske ambassader rundt om i verden og bruger dette forum til at udveksle ideer til nye energibesparende foranstaltninger. Samtidig har ambassaden en miljømæssig dialog med de øvrige nordiske ambassader i Brasilia i en fælles "Green Working Group", hvor kollegaer fra de fire nordiske ambassader løbende drøfter nye måder at reducere energiforbruget lokalt.

Siden 2009 har ambassaden indført en række nye initiativer, herunder at skifte alle pærer til energibesparende modeller, installation af solvandvarmere og sortering af alt ambassadens skrald. Disse foranstaltninger har bidraget til en betydelig nedgang i elforbruget, som nu er en tredjedel lavere end i begyndelsen af 2009.

Ambassaden er fortsat forpligtet til at finde nye måder at spare energi og reducere dens indvirkning på lokalsamfundet og værtslandet.