Gå til indhold

Hvad vi laver

Her kan du få en kort introduktion til det arbejde, repræsentationerne i Brasilien udfører.

Konsulære ydelser

Konsulære tjenester omfatter udstedelse af danske pas, danske kørekort,  legaliseringer, certifikater og deklarationer, samt bistand i forbindelse med sygdom og død, pengeoverførsler, fængsling, børnebortførelsessager mv.

 

Politik og økonomi

Deltagelse i og rapportering om udenrigspolitik er et centralt mål for den politiske og økonomiske afdeling i Brasilien. Den politiske afdeling arbejder med partnere i Brasilien for at fremme gennemsigtighed og fælles forståelse i spørgsmål af udenrigspolitisk karakter.

Vi søger at præsentere og forklare den holdning, den danske regering finder på vigtige udenrigspolitiske spørgsmål såsom NATO og den globale sikkerhed, terrorbekæmpelse, globalisering, samarbejde i internationale organisationer, nationsopbygning, bekæmpelse af fattigdom, menneskerettigheder og mange andre emner.

Vi arbejder med kollegaer i regeringer, mens forskere, tænketanke og andre partnere i Brasilien udgør en lige så vigtig del af vores netværk i Brasilien.

Den politiske og økonomiske afdeling overvåger også indenrigspolitiske spørgsmål, såsom den generelle politiske debat og økonomiske situation i Brasilien.

 

Presse, Kultur og Public Diplomacy

Afdelingen for Presse, Kultur og Public Diplomacy er ansvarlig for ekstern kommunikation og kulturelle arrangementer.

Vi leverer oplysninger om dansk-relaterede begivenheder og aktualitetsprogrammer til de brasilianske og danske medier og offentligheden i Brasilien.

Danske kulturelle begivenheder er påbegyndt og fremmes i tæt samarbejde med brasilianske og danske statslige afdelinger, kulturinstitutioner, spillesteder og uafhængige producenter.

Danmarks kamp mod madspild 

 

Handel og eksport

Målet er at bistå danske virksomheder i deres indledning af eksport eller etablering af datterselskaber i Brasilien, samt identificere mulige brasilianske partnere, der giver up-to-date markedsundersøgelser, og bistand til at deltage i udstillinger.

Vores Handelsrådgivere tilbyder følgende produkter og serviceydelser:

  • Eksportstrategier
  • Partneridentifikation
  • Eksportrådgivning
  • Markedsovervågning
  • Virksomhedsbesøg
  • Etableringsassistance
  • Deltagelse på blandt andet messer og udstillinger