Gå til indhold

Job og praktikophold

Ambassaden og Generalkonsulatet har ikke en database med jobansøgninger. Ledige stillinger opslås her.
Praktikplads i udenrigstjenesten

Et praktikophold i den danske udenrigstjeneste byder på masser af udfordringer og giver dig mulighed for at få indblik i dansk diplomati og at prøve dine kompetencer af i et internationalt miljø. Som praktikant vil du indgå som en integreret del af den afdeling/team, du tilknyttes, og du vil få tildelt en vejleder i afdelingen/teamet. De konkrete opgaver, som du vil skulle varetage, varierer afhængig af, hvilken afdeling/team du tilknyttes. 

Ambassaden i Brasilia har én praktikplads:
Du vil først og fremmest bistå teamet for public diplomacy & kommunikation samt det politiske & kommercielle team. Derudover vil du ad hoc hjælpe til med andre områder.

Varighed og ansøgningsfrister
Vi søger praktikanter to gange årligt og praktikopholdet er på seks måneder.

Forårshold: 1. februar – 31. juli
Deadline for ansøgning til dette hold er den 1. september året forinden

Efterårshold: 1. august – 31. januar
Deadline for ansøgningen til dette hold er den 1. marts 

Krav 
Du skal være studerende og tilmeldt en højere uddannelsesinstitution på bachelor- eller kandidatniveau. Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du have boet i Danmark i mindst 3 år, på ansøgningstidspunktet have fast bopæl i Danmark og være indskrevet på et studie på en højere læreanstalt i Danmark under hele praktikopholdet. 

Det er en betingelse, at du kan sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder, og at du opretholder din sikkerhedsgodkendelse under hele praktikopholdet. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen.

Vi gør opmærksom på, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Kvalifikationer 
Vi leder efter studerende med stærke analytiske evner, drive og et stort engagement samt en nysgerrig, kreativ, åben og positiv tilgang til opgaveløsningen. Du må meget gerne komme med gode eksempler på disse kvalifikationer i din ansøgning.

Derudover forventer vi, at du har gode dansk- og engelskkundskaber, er god til at formulere dig på skrift, samt har et solidt kendskab til MS Office Package (PowerPoint, Excel & Word). Kendskab til portugisisk eller spansk vil være en stor fordel.

Opholdet skal bidrage til din uddannelse og vil foregå under vejledning af en akademisk medarbejder i afdelingen. Vi anbefaler, at du inden du søger om et praktikophold undersøger, hvilke akademiske krav din uddannelsesinstitution stiller til dig i forbindelse med et praktikophold. 

Ferie og arbejdstid
Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt (inkl. frokostpause). Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds praktik svarende til 12,5 dag i løbet af dit 6-måneders praktikophold. Hvis dit studie forlanger, at du skriver en større akademisk opgave i forbindelse med dit praktikophold, vil du desuden kunne få skrive-fri inden for et maksimum af 10 dage afhængig af krav til omfang og kompleksitet af opgaven.

Bolig
Der stilles møbleret bolig til rådighed på ambassadens grund. 

Refusion af visse udgifter
Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes en kompensation på kr. 1250 pr. måned til dækning af udgifter til transport, forsikring og andre udgifter, der knytter sig til praktikopholdet. 

De fleste praktikanter vil desuden have mulighed for at medtage deres SU, men det bør du selv søge afklaret med Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Ansøgning
Du er velkommen til at søge flere praktikmuligheder. Vi vil blot bede dig angive, hvilket praktikophold, som har din første, anden, tredje etc. prioritet. Motiveret ansøgning, CV, prioriteringsliste og eventuelle bilag sendes til [email protected]

For spørgsmål om praktikopholdet kan du kontakte ambassadens souschef Leif Thorenfeldt Kokholm på [email protected].