Gå til indhold

Statsborgerskab

Venter eller har du børn i Brasilien, kan du finde information om dansk statsborgerskab her.

Dansk statsborgerskab ved fødslen

Fødslen af et barn i Brasilien skal registreres hos de brasilianske myndigheder.

Danske forældre, der bor i Brasilien, er dog ikke forpligtede til at registrere fødslen hos de danske myndigheder.

Vi gør opmærksom på, at barnet ikke automatisk erhverver et dansk CPR-nummer. Dog vil barnet få et CPR-nummer i tilfælde af flytning til Danmark.

Alle spørgsmål vedrørende statsborgerskab ved fødslen henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Indfødsretkontoret.

Læs om statsborgerskab ved fødslen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her.

 

Dobbelt statsborgerskab

Læs om regler og vejledning for dobbelt statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her.

Alle spørgsmål vedrørende dobbelt statsborgerskab henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Indfødsretkontoret.

 

Bevarelse og bevis af dansk statsborgerskab

Danske statsborgere, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, kan miste sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22 år.

Vi anbefaler derfor alle danske statsborgere, som er født i udlandet, at søge om enten bevarelse eller bevis af dansk statsborgerskab.

Der er visse kriterier, som skal opfyldes, for at man kan få eller bevare sit danske statsborgerskab. Vi henviser dermed til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside for information om kriterierne og ansøgningsprocessen.

Læs om bevarelse og bevis af dansk statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsminieriets hjemmeside.

Alle spørgsmål vedrørende bevarelse og bevis af dansk statsborgerskab henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Indfødsretkontoret.

 

Prinsessereglen

Børn født i ægteskab med en dansk mor og en udenlandsk far i perioden 1. januar 1961 til 31. december 1978 opnåede ikke dansk statsborgerskab ved fødslen.

Som et alternativ blev danske mødre tilbudt at afgive en erklæring, så deres barn opnåede dansk statsborgerskab, jf. stk. S. 2 (2) i lov nr. 117 af 19. marts 1978.

Børn født i denne periode, hvis mor ikke afgav en erklæring kan søge om dansk indfødsret ved naturalisering i henhold til Prinsessenreglen.

Det er en betingelse, at de generelle krav for at opnå dansk indfødsret ved naturalisering er opfyldt. Det betyder, at en ansøger, der har været dømt for en lovovertrædelse, ikke kan naturaliseres før efter en vis periode, og at ansøgeren ikke må have gæld til de danske myndigheder.

Desuden skal ansøgeren være i stand til, uden brug af andre sprog, og med en naturlig accent, uhindret at kunne deltage i en almindelig samtale på dansk. Det er ikke en betingelse, at ansøgeren skal læse eller skrive på dansk.

Endvidere er det en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i Danmark under forhold, der angiver nogen tilknytning til landet. I almindelighed er et års ophold i alt før en alder af 22 påkrævet.

For at opnå dansk indfødsret ved naturalisering er det endvidere en betingelse, at ansøgeren giver afkald på sin tidligere nationalitet, for så vidt dette er muligt, medmindre ansøgeren bor i sit oprindelsesland. Det betyder, at en brasiliansk statsborger med bopæl i Brasilien ikke behøver at opgive sit brasilianske statsborgerskab for at opnå dansk indfødsret ved naturalisering i henhold til Prinsessereglen.

Bemærk venligst, at ovenstående oplysninger kun er vejledende.

 

Statsborgerskab ved naturalisation

Ved dansk indfødsret forstås dansk statsborgerskab. Dansk statsborgerskab er bl.a. en forudsætning for, at man kan få udstedt dansk pas og stemme ved folketingsvalg.

En udlænding kan kun erhverve dansk indfødsret ved lov – det vil sige, at det kun er Folketinget, der kan tildele udlændinge dansk statsborgerskab. Dette kaldes at få statsborgerskab ved naturalisation.

Læs om statsborgerskab ved naturalisation på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her.

Alle spørgsmål vedrørende naturalisation henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriets, Indfødsretkontoret.